Teknisk kontrol for Classic Road Racing. 
 
Manual til teknisk kontrol. 
 
1. Kontrollere at der forefindes maskinkort. Alle skal fremvise gyldigt maskinkort. Ingen maskinkort = ingen deltagelse.       
 
Fra reglementet:  
For at opnå starttilladelse kræves der gyldigt maskinkort. Maskinkortet er obligatorisk i alle nordiske lande. 
 
2. Visuel kontrol, er det den maskine der er afbildet på maskinkortet.  (Er den ok, spring til punkt 5.) 
 
3. Er der dele der ikke stemmer, kontrolleres stel- og motornummer. 
4. Hvis maskinen ikke er i overensstemmelse med reglementet for klassen, kan den ikke deltage.  
En repræsentant fra Maskinkomiteen tilkaldes for en nærmere afklaring af videre forløb. 
Maskinen kan på stedet godkendes af en repræsentant fra maskinkomiteen, hvis den ved ændringer kan godkendes efter reglementet for klassen/classic. Der skal samtidig betales for og laves aftale om udstedelse af maskinkort. 
 
5. Teknisk kontrol udføres. 
 
 
 
Dansk Classic Maskinkomité: 
 
Søren Holm Formand/Koordinator  
  Tlf: 40 14 44 88  Udstedelse af maskinkort. 

Ib Andersen Tlf: 60 19 65 61 Italienske. 
Claus Tarum Tlf: 30 20 46 14 Japanske  
Per Bach         Tlf: 24 20 08 29 Engelske. 
Anders Elsberg Tlf: 26 17 23 20 50 ccm. 
 
 
  www.amk-racing.dk